Singel Advocaten Strafrecht: Over ons advocatenkantoor

Informatie over ons Advocatenkantoor

Singel Advocaten en Singel Advocaten Strafrecht en strafrecht advocaat breda zijn handelsnamen van de beroepsvennootschap (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) Singel Advocaten B.V., statutair gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20141274. Ons BTW-Nummer is NL819476110B01. Alle opdrachten worden volledig en uitsluitend aan Singel Advocaten B.V. verleend en door haar (werknemers) uitgevoerd voor haar rekening en risico. Een en ander met terzijde stelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW.

Alle advocaten van Singel Advocaten zijn als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag. Tel: 070 – 335 35 35, Email: info@advocatenorde.nl). De regelgeving waaraan advocaten zijn onderworpen vindt u op de website van de Orde.


Aansprakelijkheidsbeperking 

 

Singel Advocaten hanteert een beperking van aansprakelijkheid voor al haar diensten (tevens opgenomen in onze Algemene Voorwaarden). Deze beperking houdt in:

Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder onze beroeps aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald.

Onze overige voorwaarden over de (beperking van) aansprakelijkheid vind u hier (klik voor popup venster).


Algemene Voorwaarden  

 

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze op deze pagina gratis downloaden. 


Klachtenregeling & Bevoegde rechter

 

Als kantoor doen wij ons best om u goed van dienst te zijn. Singel Advocaten is niet aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling. Indien u toch onverhoopt een klacht mocht hebben, hebben wij echter wel een interne klachtenprocedure opgesteld. U kunt de regeling op deze pagina downloaden. 

Op onze dienstverlening is Nederlands Recht van toepassing en is de Rechter te Breda in de rechtbank Zeeland-West Brabant bij uitsluiting bevoegd over eventuele geschillen te oordelen.


Verzekering voor beroepsaansprakelijkheid

 

Singel Advocaten is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Verzekeringsmaatschappij Interpolis (Spoorlaan 298, 5017 JS te Tilburg). Deze verzekering biedt dekking voor beroepsfouten waarvoor aansprakelijkheid wordt vastgesteld en voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten aan een dergelijke verzekering stelt.

De dekking per gebeurtenis is beperkt.

- verzekerde som per aanspraak: € 1.250.000,00;

- verzekerde som per jaar: € 2.500.000,00.

De voorwaarden van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Interpolis kunt u op deze pagina dowloaden. Voor de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsdekking (vermogensschade) is paragraaf 10 ‘Vermogensschade’ van belang. Hierin staat ook het geldigheidsgebied van de dekking vermeld.


Privacy & Cookies & bescherming (persoons)gegevens

 

De door u verstrekte gegevens na het invullen van een formulier, worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen om de mogelijkheden met u te bespreken en - als wij u verder bijstaan - om uw gegevens in onze reguliere zaakadministratie te kunnen opnemen. De gegevens worden door ons nooit aan derden verstrekt, behoudens aan een advocaat die contact met u opneemt of uw zaak behandelt. Uw per email-verstrekte gegevens worden door ons bewaard voor een periode van vijf jaren, om op enig moment - bijvoorbeeld op uw verzoek - te kunnen nagaan of u contact met ons heeft opgenomen en om intern de ingekomen melding deugdelijk te kunnen afhandelen.

Singel Advocaten hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren of een profiel op te stellen.


Beveiliging/van persoonsgegevens tijdens overdracht en datalekken

 

Singel Advocaten maakt op haar websites gebruik van een SSL-Certificaat van COMODO RSA. Dit betekent dat uw ingevulde (persoons)gegevens versleuteld worden verzonden. Voor meer informatie over dit certificaat en de geldigheid daarvan, kunt u op het slotje klikken in uw adresbalk van uw browser. Wij raden u dringend aan om geen gebruik te maken van een invulformulier op internet, als geen geldig slotje wordt vertoond, omdat dan de veiligheid van de verbinding niet kan worden gegarandeerd. U dient zich daarbij te realiseren dat op internet elke vorm van veiligheid kan worden doorbroken en in zoverre niet bestaat. Singel Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor enig gevolg of schade tengevolge van een 'datalek', door welke oorzaak dan ook, welke uitsluiting van aansprakelijkheid u onder andere met het invullen van een contactformulier accepteert.


Contact opnemen na invullen van het contactformulier en aansprakelijkheid

 

Na het invullen van een contactformulier, neemt een advocaat in beginsel binnen 24 uur telefonisch contact met u op. Dit is een gratis gesprek. Ingeval van onjuist ingevulde formulieren, zoals voor zaken die niet over zaken gaan waar onze website/dienstverlening op ziet, of het ontbreken van volledige (zaaks)gegevens zoals een juist telefoonnummer, kan helaas niet altijd contact worden opgenomen. Wij doen ons best altijd contact op te nemen, maar gezien de hoeveelheid e-mails die wij ontvangen is dit niet altijd mogelijk en/of kan een email aan onze aandacht ontsnappen. Aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor het om wat voor reden dan ook niet of niet tijdig contact opnemen na het invullen van het contactformulier. 


(Auteurs)Rechten (C)

 

Singel Advocaten heeft auteursrecht op de informatie die via de website wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is niet toegestaan deze informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Singel Advocaten.

Voor eventuele vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

 

Contact & Adres

Singel Advocaten Strafrecht
Wilhelminastraat 7a,
4818 SB Breda

Postbus 1045,
4801 BA Breda

076 - 531 95 83
F 076 - 531 95 84 
E info@singeladvocaten.nl

SOS 06 - 412 839 86

 

Openingstijden: Secretariaat: 8:00-18:00.

Buiten deze tijden kunt u een email sturen of het noodnummer bellen 

routebeschrijving