Ik ben strafpleiter mr. Sander Arts zeer erkentelijk

Op 30 oktober 2015 moest ik verschijnen voor de politierechter in Alkmaar wegens de tenlastelegging voor rijden onder invloed en het veroorzaken van een eenzijdig ongeval. Hierbij werd ik bijgestaan door Mr Sander Arts (advocaat strafrecht van Singel Advocaten)). Tijdens een korte bespreking met mr. Arts, voorafgaand aan de zitting, werd mij snel duidelijk dat advocaat strafrecht mr. Sander Arts zich zeer grondig had ‘ingelezen’ in hetgeen mij ten laste werd gelegd, en maakte hij een vastberaden en strijdlustige indruk. Tijdens de zitting werd deze indruk bewaarheid door de wijze waarop strafpleiter mr. Arts mij verdedigde; alert en opmerkzaam, en telkens to-the-point reagerend op de context en omstandigheden van hetgeen mij ten laste werd gelast. Maar het was m.i. bovenal zijn up-to-date kennis van de jurisprudentie in vergelijkbare strafzaken die de doorslag gaven, en resulteerde in VRIJSPRAAK! Ik ben strafpleiter mr. Sander Arts zeer erkentelijk en acht hem dan ook bijzonder aanbevelenswaardig voor diegenen die in (hoge) nood verkeren en bekwame rechtsbijstand behoeven
★★★★★ ☆☆☆☆☆
Geplaatst door Cees P.