De uitreiking van een strafbeschikking op een OM-zitting

Strafbeschikking uitgereikt op een OM-zitting

De aan u uitgereikte strafbeschikking

U heeft ten overstaan van de politie op het politiebureau in Breda of omgeving een verklaring afgelegd en deze is ingestuurd naar de officier van justitie van het arronidssementsparket Zeeland-West-Brabant. De politie heeft na afloop van het politieverhoor aangegeven dat u mogelijk te zijner tijd een oproep van de officier van justitie kan ontvangen om te verschijnen bij een zogenoemde OM-zitting.

Een OM-zitting is geen zitting bij de rechtbank maar een zitting bij de officier van justitie. De officier van justitie gaat tijdens deze zitting met u in gesprek om te kijken of de gang naar de rechter kan worden voorkomen. Mochten u er niet uit komen met de officier van justitie dan zal hij/zij de zaak alsnog insturen en kunt u te zijner tijd een dagvaarding ontvangen. De OM-zittingen in Breda worden doorgaans gehouden in de rechtbank in Breda, maar het zijn geen zitingen bij de rechter.

De OM-zitting

De officier van justitie heeft u uitgenodigd voor een OM-zitting teneinde u een strafbeschikking uit te vaardigen. U heeft direct na ontvangst van de brief contact opgenomen met uw strafrechtadvocaat in Breda en wij zullen u vergezellen naar de zitting. Tijdens de zitting bij de officier van justitie wordt de zaak besproken en mag u nogmaals u verhaal vertellen. De officier van justitie zal zeggen wat hij/zij van de zaak vindt maar niet nadat uw eigen strafrechtadvocaat uit Breda het standpunt van de verdediging naar voren heeft gebracht.

De advocaat zal uw strafzaak serieus nemen en proberen de zaak tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Wellicht bestaat de mogelijkheid tot een sepot of een voorwaardelijk sepot in uw zaak. Dit zijn allemaal dingen die u met uw strafrechtadvocaat in Breda kunt bespreken voorafgaand en tijdens de zitting.

De strafbeschikking

Mocht u er uitkomen met de officier van justitie dan zegt deze u altijd even op de gang te wachten zodat de papieren in orde gemaakt kunnen worden. Hiermee wordt bedoeld dat de strafbeschikking in orde gemaakt wordt. Als deze in orde is dan wordt u weer binnen geroepen en kunt u de strafbeschikking in ontvangst nemen. Uw advocaat zal ook hier weer een adviserende rol hebben.

Mocht u het niet eens zijn met het voorstel van de officier van justitie dan zal er geen strafbeschikking worden uitgevaardigd. De zaak zal dan direct worden ingestuurd naar de rechter zodat deze een beslissing kan nemen in uw zaak.

Er bestaat ook nog de mogelijkheid om binnen twee weken na het uitreiken van de strafbeschikking in verzet te gaan. Overleg dit met de strafrechtadvocaat. Wenst u alsnog in verzet te gaan dan kan uw strafrechtadvocaat  u hierbij helpen en u daarna vergezellen naar de rechtbank in Breda als u bent gedagvaard. Ook nu geldt weer: onderschat de rol van de gespecialisserde strafrechtadvocaat niet, wellicht kan deze strafrechtuitadvocaat uit Breda het verschil maken in uw zaak zodat de gang naar de rechter alsnog kan worden voorkomen. Ons advies in deze is dan ook om nooit zonder advocaat naar een OM-zitting te gaan maar u altijd te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

Bekijk meer van