Vrijspraak dreiging met misdrijf vrijblijvend contact advocaat

De rechter heeft verdachte vrijgesproken van dreiging met een misdrijf tijdens het bestellen van een broodje dürüm.

Vrijspraak dreiging met misdrijf tijdens bestellen broodje dürüm

Aan verdachte is in deze zaak tenlastegelegd dat heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling. Verdachte is opzettelijk een broodjeszaak ingelopen waarbij hij heeft geschreeuwd dat hij een “een broodje dürüm” wilde. Vervolgens heeft verdachte een mes in zij hand gepakt en dit mes richting de toonbank is gelopen waar hij dit mes met een klap op de toonbank heeft gelegd. Op het moment waren de eigenaar van de broodjeszaak en nog drie andere klanten in de zaak aanwezig. Tijdens de tenlastegelegde bedreiging heeft verdachte gepraat over Hezbollah en Christenen.

De advocaat van verdachte bepleit vrijspraak van het tenlastegelegde, omdat volgens de advocaat niet is voldaan aan de criteria van “bedreiging” zoals dat geformuleerd is in de wet en de rechtspraak. Bedreiging kan zowel bewezen worden verklaard door het uiten van bedreigende taal als door daden die plaats vinden. De verdachte heeft volgens de advocaat geen bedreigende taal tegen de slachtoffers geuit. Verdachte heeft slechts schreeuwend een broodje besteld en vervolgens een verteld over Hezbollah en Christenen. Ook blijkt uit niets] hij met het mes heeft gedreigd. Uit de verklaringen dat verdachte het mes in één beweging uit zijn broeksband heeft gehaald en op de toonbank heeft gelegd. Kortom, dit betekent dat noch uit de woorden noch uit de daden van verdachte een bedreiging kan worden afgeleid.

De Rechtbank Middelburg stelt dat volgens vaste jurisprudentie en de wet, voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht dan wel met zware mishandeling, vereist is dat door de bedreiging de redelijke vrees kon ontstaan dat slachtoffer(s) het leven zou kunnen verliezen respectievelijk zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen.

De Rechtbank gaat er, aan de hand van getuigenverklaring vanuit, dat verdachte de kleine ruimte van de broodjeszaak schreeuwend is binnen gekomen, dat hij op luide toon een broodje heeft besteld waarbij hij een mes met een zwaai en met kracht op de toonbank heeft gelegd en dat hij vervolgens is gaan vertellen over Hezbollah en Christenen. De rechtbank is van oordeel dat deze gedragingen van verdachte weliswaar schrik teweeg hebben gebracht bij de personen die op dat moment in die broodjeszaak aanwezig waren, maar daarmee is nog niet bewezen dat bij hen in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat verdachte tot handelingen zou hebben kunnen overgaan die de dood dan wel zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hadden kunnen hebben. De rechtbank concludeerde dat verdachte het mes niet in de richting van de slachtoffers heeft gehouden, dat hij geen stekende bewegingen heeft gemaakt en dat hij niet bedreigend heeft gesproken. De rechtbank spreekt verdachte dan ook vrij van dreiging met een misdrijf.

De rechtbank heeft het standpunt van de advocaat van verdachte gevolgd en is daarbij tot een vrijspraak gekomen voor verdachte. Indien u in een soortgelijke situatie terecht bent gekomen kan een advocaat uit Breda u dankzij zijn of haar jarenlange ervaring als geen ander bijstaan. De advocaat van het advocatenkantoor uit Breda zal een goed en sterk juridisch verweer opstellen, waardoor een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk – net als in deze zaak – zelfs vrijspraak, voor u zal worden bereikt. Vul het formulier van de website in zodat een ervaren advocaat uit Breda vrijblijvend contact met u kan opnemen.

Klik hier voor de uitspraak.

Geschreven door

Op