Openlijke Geweldpleging tegen goederen

Onze advocaten in Breda zijn specialisten op het gebied van strafrecht!

Wanneer u met een groep bijvoorbeeld een brievenbus of bushokje sloopt dan kan u beschuldigd worden van openlijke geweldpleging. Hierbij is tegenwoordig niet meer vereist dat u zelf ook geweld hebt gebruikt. U kunt dus al vervolgd worden voor openlijke geweldpleging tegen goederen als u bijvoorbeeld aangemoedigd hebt tot het vernielen.

Openlijke geweldpleging tegen goederen

Onder openlijke geweldpleging tegen goederen wordt verstaan ‘Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen'. Wanneer u slechts toekijkt en geen geweld gebruikt, niet aanmoedigt, geen middelen verschaft voor het plegen van geweld, dan bent u niet schuldig. Het is alleen erg lastig om aan te tonen dat u inderdaad helemaal geen rol hebt gespeeld. Wanneer u verdacht wordt van openlijke geweldpleging tegen goederen is het dus erg belangrijk dat u contact opneemt met een advocaat, want wij kunnen juridisch onderzoeken en onderbouwen wat er echt gebeurd is.

 

Gevolgen veroordeling openlijke geweldpleging goederen

Als de rechter u veroordeeld voor openlijke geweldpleging tegen goederen dan krijgt u in veel gevallen een taakstraf of geldboete opgelegd. Daarnaast kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de groep heeft aangericht. Alle personen die tot de groep behoren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schade, met andere woorden: de eigenaar van het goed hoeft slechts één persoon aan te spreken voor zijn schade. De persoon die de schade heeft vergoed kan dan later weer regres nemen op de overige personen van de groep, dat wel zeggen dat u een deel van het schadebedrag kan terugvorderen van de andere groepsleden.

Vul het formulier in en wij nemen gratis contact met u op!

 

TOM-zitting bij openlijke geweldpleging goederen

In Nederland beslist de Officier van Justitie over de vervolging van strafbare feiten. Hierbij kan de Officier van Justitie in sommige gevallen kiezen om de zaak niet voor een rechter te brengen, maar u uit te nodigen voor een TOM-zitting. Tijdens deze zitting bespreekt u met de Officier uw situatie en biedt de Officier u een transactie aan. Dit kan een geldboete of een taakstraf zijn. Wanneer u deze accepteert moet u goed onthouden dat daarmee uw schuld vaststaat en u daarmee een strafblad heeft. Zeker in gevallen van openlijke geweldpleging is uw schuld soms lastig om aan te tonen, waardoor u eerst contact moet opnemen met een ervaren advocaat. Wij kunnen u bijstaan en uw situatie beoordelen en zorgen voor een lagere straf. Accepteer dus niet zomaar een transactie, maar overleg eerst met een advocaat.  

 

Advocaat Breda nodig bij openlijke geweldpleging tegen goederen?

Bij openlijke geweldpleging wordt er geweld gepleegd in een groep. Alle groepsleden en eventueel getuigen leggen een verklaring af. Doordat veel verschillende mensen een verklaring afleggen kunnen verhalen elkaar tegenspreken en is uw schuld lastig aan te tonen. Bovendien kan het begrip een wezenlijke bijdrage een discussiepunt opleveren en kunnen onze advocaten u daarin bijstaan tijdens de zitting. Zij zullen de processtukken opvragen, met u in gesprek gaan over de hele gebeurtenis en pleiten voor en lage straf of wellicht is vrijspraak zelfs mogelijk?

Vernieling

Van goederen van anderen

Openlijke Geweldpleging goederen

In vereniging goederen vernielen