Advocaat Breda voor Doodslag & Moord (& poging)

Verdacht van moord of doodslag of poging daartoe in Breda? Neem DIRECT contact op met een advocaat!

Als men het over strafrecht heeft gaat het vaak meten over moord en doodslag, de meest zware strafrechtelijke delicten die er zijn. Als u wordt verdacht van doodslag of moord, of een poging daartoe, dan hangt er een zware straf boven uw hoofd. Onze advocaten kunnen u helpen bij een goede voorbereiding, tips geven voor verhoren en pleiten voor strafvermindering.

Verschil moord en doodslag

Moord en doodslag zijn termen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar er zit een wezenlijk verschil tussen deze twee strafrechtelijke delicten.

Bij moord wordt iemand met voorbedachten rade opzettelijk van het leven beroofd. De Hoge Raad heeft bepaald dat er van voorbedachte rade sprake is als “de verdacht de tijd heeft gehad om zich te beraden op het nemen of het genomen besluit, zodat de gelegenheid heeft bestaan dat hij over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad heeft nagedacht en zich daarvan rekenschap heeft gegeven”. Bij voorbedachte rade gaat het er dus om dat de verdachte de tijd heeft gehad om na te denken of hij het delict wel of niet zal plegen. Het maakt daarbij niet uit of de verdachte lang de tijd heeft gehad om na te denken, of slechts een paar minuten. Voor moord kan de rechter maximaal levenslang opleggen.

 

Bij doodslag is er geen sprake van voorbedachte rade, maar moet er wel sprake zijn van opzet. Opzet kan men omschrijven als willens en wetens iemand van het leven beroven, met dat doel ga je dan te werk. Dit is echter niet de enige vorm van opzet, met voorwaardelijke opzet kan doodslag ook worden bewezen. Voorwaardelijke opzet houdt in dat de dader weet wat het gevolg van zijn handelen kan zijn, maar hij neemt dit risico op de koop toe. Voor doodslag kan de rechter maximaal 15 jaar gevangenisstraf opleggen.

 

Tot slot is er ook nog mishandeling met de dood tot gevolg. Bij dit delict had de dader geen opzet op het doden van het slachtoffer, maar wel opzet op het mishandelen van het slachtoffer. Door de mishandeling is het slachtoffer komen te overlijden. Voor mishandeling met de dood tot gevolg kan de rechter ook maximaal 15 jaar gevangenisstraf opleggen.

 

Poging tot doodslag of moord

In het strafrecht zijn niet alleen voltooide delicten strafbaar, maar ook poging tot een delict. Hiervoor is vereiste dat er al wel begonnen is met de uitvoering van het delict, alleen een gedachte of een vaag plan is dus niet strafbaar. Daarnaast is een poging ook niet strafbaar als iemand uit zichzelf besluit het delict te stoppen, maar deze keuze mag niet door externe factoren (zoals politie voor de deur) zijn beïnvloed.

 

Strafverzwarende omstandigheden moord en doodslag

De wetgever heeft bij een aantal delicten, waaronder moord en doodslag, strafverzwarende omstandigheden vastgelegd in de wet. Dit zijn omstandigheden waardoor de ‘basis’ gevangenisstraf verhoogd kan worden. Te denken valt aan het in combinatie plegen van verschillende delicten (moord of doodslag en diefstal), recidive en terrorisme.

 

Recidive

Onder recidive wordt verstaan het meerdere malen plegen van hetzelfde strafbare feit door dezelfde dader, bijvoorbeeld twee keer iemand van het leven beroven. Als iemand meerdere keren hetzelfde delict pleegt, dan heeft dit invloed op de strafmaat. Gevolgen van recidive bij doodslag:

 • De straf zal waarschijnlijk met 1/3 worden verhoogd
 • Vindt de recidive binnen 5 jaar plaats, dan wordt de maximumstraf met 1/3 verhoogd
 • Uitstaande voorwaardelijke straf zal worden omgezet in een onvoorwaardelijke straf

 

Recidive bij moord

Bij moord kan de gevangenisstraf maximaal levenslang zijn en deze maximumstraf kan daarom ook niet verhoogd worden. Het meerdere malen plegen van een moord zal dus alleen invloed hebben op de strafmaat, de rechter zal dan een hogere straf opleggen dan wanneer er geen sprake is van recidive.

 

Terrorisme

Als doodslag wordt gepleegd met een terroristisch oogmerk, dan kan de rechter maximaal een gevangenisstraf van 30 jaar opleggen. Een terroristisch oogmerk wordt in de wet omschreven als “het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen”. Dit is natuurlijk een aanzienlijk zwaarder delict, omdat het gericht is tegen de gehele samenleving. Hierdoor is de maximumstraf dan ook een stuk hoger dan bij normale doodslag.

 

Andere vormen van doodslag

De wetgever heeft voor doodslag nog een aantal speciale vormen omschreven in de wet, waarbij andere maximale straffen horen:

 • Doodslag in combinatie met een ander feit (30 jaar)
 • Doodslag pasgeboren kind door moeder (6 jaar)
 • Doodslag in het kader van euthanasie (12 jaar)

 

Advocaat Breda bij moord en doodslag

Onze advocaten zijn deskundigen op het gebied van moord en doodslag en kunnen u dus helpen bij een goede verdediging. Zij hebben ervaring in de rechtspraktijk en weten dus hoe ze moeten aansturen op strafvermindering. Het is verstandig om zodra u wordt aangehouden of verhoord wordt contact met een advocaat op te nemen, want  wij kunnen u tips geven voor het verhoor en u tijdens de zitting verdedigen.

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen

Gratis vrijblijvend contact met een advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (141 beoordelingen)
 • Ik ben heel blij dat ik deze advocaat heb genomen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  Ramona D.
 • Mede door zijn optreden, heeft de heer S.arts bewezen dat hij een ervaren advocaat is ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  Jeremy K.