Verdacht huiselijk geweld Breda?

Per jaar krijgen naar ongeveer zo’n 200.000 tot 230.000 mensen te maken met huiselijk geweld. Door deze grote aantallen is de overheid fanatiek bezig om plegers van huiselijk geweld te vervolgen en fikse straffen op te leggen. Als u verdacht wordt van huiselijk geweld krijgt u waarschijnlijk te maken met deze harde aanpak en adviseren wij om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u adviezen geven, luisteren naar uw kant van het verhaal en u eventueel verweer voor u voeren tijdens een zitting.

Huiselijk geweld

Bij huiselijk geweld wordt er geweld gebruikt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het geweld hoeft niet te zijn gebruikt in het huis van de pleger of het slachtoffer, maar het ziet op de relatie tussen de pleger en het slachtoffer. Enkele vormen van huiselijk geweld:

 • Kindermishandeling
 • Ex-partnergeweld
 • Bedreiging (kan samen gaan met vernielingen)
 • Mishandeling van ouders door hun kinderen

Huiselijk geweld komt erg vaak voor en is dan ook een belangrijk punt van het Openbaar Ministerie (OM) wat zich uit in forse straffen. Door deze harde aanpak en de ernst van het feit is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een advocaat inschakelt wanneer u verdacht wordt van huiselijk geweld.

 

Maatregelen tegen plegers van huiselijk geweld

Tegen de pleger van huiselijk geweld kan de burgemeester of hulpofficier een huisverbod opleggen. Dit verbod houdt in dat de pleger in beginsel voor 10 dagen niet in zijn of haar eigen woning mag verblijven en ook geen contact meer mag opnemen met de partner of kinderen. Deze periode wordt ook wel een afkoelingsperiode genoemd en strekt ertoe de hulpverlening op gang te brengen en zo (hopelijk) escalatie te voorkomen. Indien u deze maatregel overtreedt, dan kan er een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar of een taakstraf worden opgelegd.

Na de 10 dagen kan het huisverbod verlengd worden tot maximaal 4 weken, dit moet gedaan worden door de burgemeester of hulpofficier. Dit mag echter alleen als er een redelijk vermoeden is dat de dreiging van het gevaar nog aanwezig is. Het besluit tot verlenging moet goed worden gemotiveerd en wij als advocaten kunnen dit controleren en als hier niet aan is voldaan in bezwaar voor u gaan. Wij kunnen ook een voorlopige voorzienig (kort geding) voor u starten, waarbij wij kunnen vragen om het huisverbod te schorsen.

 

Verdenking

Bij verdenking wordt u aangehouden, verhoord en kunt u ook in verzekering worden gesteld. Als u in verzekering wordt gesteld dan kunt u 3 dagen vastgehouden worden voor nader verhoor. Door de ingespannen aanpak van het OM zal er tijdens uw verhoor het onderste uit de kan worden gehaald. Wij adviseren u dan ook om voor een verhoor contact met ons op te nemen, want een verklaring die afgelegd is kan niet of erg moeilijk gewijzigd of ingetrokken worden.

 

Melding AMK bij geweld tegen kinderen

Wanneer er vermoedens bestaan dat er geweld tegen kinderen is gebruikt, dan wordt altijd een melding gendaan bij het Algemeen Meldpunt Kindermisbruik (AMK) die op grond daarvan een onderzoek kan instellen.

 

Vervolging huiselijk geweld in Breda

Voor huiselijk geweld kan een gevangenisstraf worden opgelegd, maar ook een geldboete of een taakstraf. De hoogte van deze straffen zullen afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval, u kunt vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten en ze uw situatie voorleggen. Het kan ook zo zijn dat u een voorwaardelijke straf krijgt opgelegd. Aan deze straf zijn dan voorwaarden verbonden, hierbij valt te denken aan een contact- of straatverbod met het slachtoffer. Indien u die voorwaarden niet naleeft, dan wordt de voorwaardelijke straf omgezet in een onvoorwaardelijke straf en moet u deze alsnog voldoen.

De Officier van Justitie zal vaak minimaal een taakstraf eisen, maar wanneer er sprake is van een lichte vorm van letsel dan komt er vaak ook een voorwaardelijke gevangenisstraf bij kijken. Indien er sprake is van ernstig letsel of recidive dan is de eis van een gevangenisstraf niet uitgesloten.

Als u het formulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor huiselijk geweld vrijblijvend contact met u op.

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen

Gratis vrijblijvend contact met een advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (141 beoordelingen)
 • Ik ben heel blij dat ik deze advocaat heb genomen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  Ramona D.
 • Mede door zijn optreden, heeft de heer S.arts bewezen dat hij een ervaren advocaat is ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  Jeremy K.