Advocaat Breda Openlijke geweldpleging

Verdacht van openlijke geweldpleging en oproeping bij de rechter of Officier van Justitie Breda? Onze advocaten geven gratis advies en werken ook op basis van Pro Deo!

Onder openlijke geweldpleging wordt verstaan: “het in vereniging plegen van geweld tegen personen of goederen”. Bij openlijke geweldpleging hoeft het geweld niet aan één persoon te worden toegerekend, het is al voldoende als een verdachte uit de groep een belangrijk aandeel heeft geleverd. Het kan dus gebeuren dat u geen geweld heeft gebruikt, maar toch verdacht of gedagvaard wordt.

Openlijke geweldpleging

Bij openlijke geweldpleging spelen 3 factoren een belangrijke rol:

 1. Geweld tegen personen of goederen
  Wat valt er wel en niet onder geweld? Het begrip geweld is erg breed, het kan zich richten tegen zowel goederen als personen: vernielen van bushokjes of prullenbakken, graffiti, gooien met stenen/takken, slaan van mensen etc. Uit al deze omstandigheden valt één algemeen aanknopingspunt af te leiden: er moet fysiek kracht worden gebruikt tegen een persoon of zaak waardoor de openbare orde wordt verstoord.
   
 2. Openlijk verricht
  Het geweld moet plaatsgevonden hebben in de openbare ruimte. Dat kan zijn op straat, maar ook in een gebouw dat openbaar toegankelijk is voor publiek (bijvoorbeeld het gemeentehuis).
   
 3. In verenging begaan
  In een vereniging impliceert automatisch dat er meerdere daders moeten zijn bij gepleegde strafbare feit. Elke deelnemer moet een wezenlijke bijdrage hebben geleverd, dat kan zijn door zelf geweld te plegen, maar ook door het voorzien van hulpmiddelen of het aanmoedigen van anderen om geweld te gebruiken.

  

Openlijke geweldpleging & mishandeling

In de media wordt vaak gesproken over openlijke geweldpleging en mishandeling en worden deze termen door elkaar gebruikt. Er zit echter een groot verschil tussen openlijke geweldpleging en mishandeling en beide hebben andere strafrechtelijke gevolgen.

Bij openlijke geweldpleging dient het te gaan om geweldpleging op een openbare plaats (bijvoorbeeld de straat of een openbaar gebouw) en dient de geweldpleging in vereniging te worden begaan. Bij mishandeling hoeft aan deze twee vereisten niet te zijn voldaan. Een ander verschil zit hem in het feit door wie het geweld heeft gepleegd. Bij mishandeling moet worden bewezen dat de dader het geweld zelf heeft gepleegd, dit hoeft bij openbare geweldpleging niet. Bij openbare geweldpleging kan je dus ook veroordeeld worden als je zelf geen geweld pleegt, maar wel betrokken bent en een wezenlijke bijdrage hebt geleverd.

  

Gevolgen veroordeling openlijke geweldpleging

Als u wordt veroordeeld voor openlijke geweldpleging dan krijgt u een straf opgelegd, tevens kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de groep heeft aangericht. Alle personen die tot de groep behoren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schade, dat wil zeggen dat het slachtoffer één persoon kan aanspreken op de gehele schade. De persoon die de gehele schade heeft vergoed kan dan later weer regres nemen op de overige personen van de groep.

 

Advocaat Breda bij openlijke geweldpleging

Bij openlijke geweldpleging worden er verschillende verklaringen afgelegd door verschillende personen (slachtoffer, getuigen, medeverdachte). Door deze verschillende verklaringen ontstaat er vaak een complexe situatie waarin verklaringen elkaar tegen spreken, waardoor u misschien een verkeerde rol of bijdrage wordt verweten. Daarnaast kan de wezenlijke bijdrage ook een discussiepunt opleveren, waarbij onze advocaten u kunnen helpen en wellicht kunnen aantonen dat u geen wezenlijke bijdrage hebt geleverd.

Tegenwoordig vindt er veel uitgaansgeweld en geweld tijdens voetbalwedstrijden plaats, het kan dan zomaar gebeuren dat u daarin verzeild raakt. Neem dan gratis contact op met een van onze advocaten en zij geven u advies gratis advies!

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen

Gratis vrijblijvend contact met een advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (141 beoordelingen)
 • Ik ben heel blij dat ik deze advocaat heb genomen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  Ramona D.
 • Mede door zijn optreden, heeft de heer S.arts bewezen dat hij een ervaren advocaat is ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  Jeremy K.