Dagvaarding zware mishandeling in Breda

Bij mishandeling gaat het erom dat u iemand anders opzettelijk lichamelijk letsel heeft toegebracht. Een eenvoudige klap of trap kan al mishandeling opleveren, maar voor zware mishandeling is echter meer nodig. Bij zware mishandeling kunt u denken aan complexe breuken, inwendig lichamelijk letsel of dat het slachtoffer niet meer volledig zal herstellen. Door de ernstige lichamelijke en psychische gevolgen staat op zware mishandeling een zware straf.

Zwaar lichamelijk letsel?

Bij zware mishandeling gaat het om zwaar lichamelijk letsel, maar wat valt er eigenlijk onder zwaar lichamelijk letsel? Uit de rechtspraak volgt dat onder zwaar lichamelijk letsel verstaan wordt: “het betreffende letsel moet voldoende ernstig zijn om naar gewoon spraakgebruik als zodanig te worden aangemerkt, en dienen de gebezigde bewijsmiddelen de benodigde indicaties te verschaffen over de aard en ernst van het toegebrachte letsel, de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen en het ontbreken van uitzicht op (volledig) herstel”.

Uit deze omschrijving van zwaar lichamelijk letsel valt niet eenduidig aan te wijzen wat er echt onder lichamelijk letsel valt. Daarom is het van groot belang dat u een strafrechtadvocaat naar uw zaak laat kijken, want zij kunnen pleiten voor strafvermindering of vrijspraak indien zwaar lichamelijk letsel ter discussie staat. Onze strafrechtadvocaten in Breda om voor u het beste resultaat te bereiken.

 

Opzet op zware mishandeling

Om veroordeeld te worden voor zware mishandeling moet er sprake zijn van opzet, te omschrijven als willens en wetens het misdrijf plegen. In de rechtspraak van de Hoge Raad is echter bepaald dat er ook sprake kan zijn van voorwaardelijk opzet: u neemt dan een risico dat een bepaald gevolg zal intreden, ook al had u niet die bedoelingen. Deze vorm van opzet wordt ook wel mogelijkheidsbewustzijn genoemd, u weet dat een bepaald gevolg zou kunnen intreden maar u gaat toch door met de handeling.

Er kunnen zich natuurlijk omstandigheden voordoen waarin u inderdaad niet kon weten welke gevolgen uw handelen met zich mee zou brengen. Onze advocaten in Breda kunnen dan uw argumenten in een juridisch verweer verwoorden en zo pleiten voor strafvermindering of vrijspraak.

 

Poging zware mishandeling

In Nederland is een poging tot een strafbaar feit strafbaar, zo ook poging tot mishandeling. Onder poging tot … wordt verstaan dat iemand een delict probeert te plegen, maar dat mislukt.  U kunt dan veroordeeld worden en maximaal 2/3 van de straf krijgen die u zou kunnen krijgen wanneer u het delict wel had uitgevoerd. Voor een veroordeling van poging moet voldaan zijn aan 2 vereisten:

 1. Voornemen van de dader, hiermee wordt bedoeld dat u opzet moet hebben op het plegen van het misdrijf.
   
 2. Er moet een begin zijn van de uitvoering van het misdrijf, dus als u thuis zit en bedenkt een misdrijf te gaan plegen dan is dat onvoldoende. De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege, heeft bepaald dat de uiterlijke verschijningsvormen gericht moeten zijn op voltooiing van het misdrijf. Er moeten echt al acties zijn ondernomen om het misdrijf uit te voeren.

Tot slot is nog van belang dat als u vrijwillig besluit het misdrijf toch niet te doen, u niet strafrechtelijk vervolgd wordt. Er mag daarbij geen enkele externe oorzaak zijn, zoals bijvoorbeeld politie die opeens voor de deur staat. Het stoppen van het misdrijf moet dus echt vanuit uzelf gekomen.

 

Zware mishandeling: behandeling op zitting in Breda

Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd voor een TOM-zitting of de zaak kan worden afgedaan middels een strafbeschikking. Een strafbeschikking klinkt misschien minder erg dan op zitting verschijnen, maar als u de strafbeschikking accepteert betekent dit automatisch een straf en een strafblad. Laat voordat u een strafbeschikking accepteert eerst een advocaat de zaak bekijken. Wij kunnen u advies geven wat verstandig is om te doen in uw zaak en wie weet krijgt u wel een lagere straf als de zaak wordt voorgebracht aan een rechter of wordt u zelfs vrijgesproken. Vul het contactformulier in en een van onze advocaten neemt gratis contact met u op!

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen

Gratis vrijblijvend contact met een advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Beoordeling van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (141 beoordelingen)
 • Ik ben heel blij dat ik deze advocaat heb genomen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  Ramona D.
 • Mede door zijn optreden, heeft de heer S.arts bewezen dat hij een ervaren advocaat is ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  Jeremy K.