Strafbeschikking onjuist

Strafbeschikking in Breda blijkt vaak ten onrechte opgelegd

Strafbeschikkingen in Breda blijken vaak ten onrechte te zijn uitgedeeld. Advocaat Breda Sander Arts geeft zijn reactie vanuit de praktijk

In een artikel in NRC Handelsblad werd onlangs aangegeven dat veel strafbeschikkingen worden uitgedeeld aan burgers, die achteraf bezien op te weinig bewijs zijn gebaseerd. Kortom: Mensen worden een strafbeschikking uitgedeeld met een strafblad als gevolg, terwijl deze ten onrechte is uitgedeeld.

 

Wie deelt de strafbeschikking bij een omzitting in Breda uit?

Een strafbeschikking wordt uitgedeeld door de Officier van Justitie. Althans, dat dénkt u! Deze bevoegdheid mag namelijk worden uitgedeeld (gedelegeerd) aan een ander persoon, zoals een juridisch medewerker. U krijgt dus een brief of gesprek 'uit naam van een officier van justitie', maar het kan evengoed zo zijn dat deze door een juridisch medewerker of student wordt uitgedeeld. 

Tijdens de wetsbehandeling is voorgesteld aan Minister van Justitie Donner om dit sléchts door een officier van justitie te latne gebeuren, maar dit is niet gebeurd. Onder de toezegging, dat er voor een behoorlijke kwaliteitsbewaking zou worden zorggedragen.

U snapt hem wellicht al. Hiervan is in de praktijk weinig terechtgekomen. Hardwerkende officieren van justitie krijgen onder druk van bezuinigingen steeds meer werk en deadlines in handen en er worden als 'studenten' geworven om strafbeschikkingen uit te delen.

Het moet werkelijk niet veel gekker meer worden.

 

Advocaat voor uw strafbeschikking in Breda

Als advocaat in Breda (wij werken overigens landelijk), staan wij veel mensen bij als een strafbeschikking wordt ontvangen. Dit kan tijdens een gesprek met officier van justitie (óf parketsecretaris) zijn, tijdens welke 'omzitting' u een strafbeschikking wordt uitgedeeld. Niet zelden merken wij een gebrek aan ervaring bij bepaalde medewerkers. In het dossier wordt dan slechts gekeken naar zogenaamd 'wettig bewijs', maar een behoorlijke afweging van de voor een veroordeling benodigde 'overtuiging' is dan ver te zoeken. Wij zorgen er dan ook regelmatig voor dat alsnog een vrijspraak volgt na de strafbeschikking bij de rechtbank (politierechter) of alsnog deze wordt ingetrokken of (voorwaardelijk) geseponeerd.

Ook is het mogelijk dat een strafbeschikking wordt verstuurd per post. Als u deze ontvangen heeft, zijn er maar twee weken voor het instellen van zogenaamd verzet. Dit houdt in een bezwaar instellen tegen de strafbeschikking. Ook hierbij helpen wij veel mensen en adviseren wij over de mogelijkheden, die er vaak ook zijn. Zeker omdat het Openbaar Ministerie vaak eigen (veel te hoge) richtlijnen hanteert dan een rechter. Met onze ervaring kunnen wij goed voor u inschatten wat u op een zitting kunt verwachten.

 

Gevaar bij een strafbeschikking: Veroordeling en strafblad

Wat mensen vaak niet realiseren - en wat zo kwalijk is aan de handelswijze van het openbaar ministerie - is het feit dat als u zelf geen actie onderneemt, de veroordeling en strafbeschikking vast komen te staan. U heeft dan een aantekening op uw strafblad wat zelfs gevolgen kan hebben voor een eventuele verklaring omtrent het gedrag (VOG) en dus uw werk.

Met de huidige kaalslag bij justitie (bezuiniging op bezuiniging) is het des te belangrijker om u goed te laten bijstaan door een advocaat als een strafbeschikking is ontvangen of dreigt. Justitie reageerde op de onderzoeken met de opmerking dat het feit dat onderzoekers achteraf menen dat de dossier te weinig (overtuigend) bewijs bevatten voor een veroordeling, die níet zou betekenen dat de andere beoordeling van hun medewerkers, niet zijnde rechters, onjuist zou zijn geweest.

Natuurlijk: Gelooft u nog in sprookjes? Dan kunt u zó de politiek in!

In de tussentijd kunt u maar beter niet op justitie vertrouwen en zich goed laten bijstaan door een advocaat.

Als u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat in Breda gratis contact voor u op voor uw strafbeschikking

(Klik hier voor het hele artikel in NRC handelsblad

 

Contactformulier advocaat strafbeschikking Breda


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Bekijk meer van