Advocaat Breda voor verduistering

Verdacht van verduistering? Schakel een ervaren advocaat in!

Verduistering, je hoort het regelmatig in het nieuws of op de radio voorbij komen, maar wat betekent verduistering eigenlijk? En is verduistering niet hetzelfde als diefstal, of is er een verschil? En wat voor straf kan je voor verduistering krijgen? Allemaal vragen die door uw hoofd kunnen spelen als u wordt verdacht van verduistering of een dagvaarding voor verduistering heeft ontvangen.

Verduistering

Uit de wet volgt dat verduistering inhoudt "het opzettelijk wederrechtelijk toeëigenen van een goed dat aan een ander toebehoort en welk goed men anders dan als gevolg van een misdrijf onder zich heeft". Makkelijker gezegd: je hebt een goed onder je (bijvoorbeeld geleend, gehuurd) en je blijft dat goed houden en je wilt het blijven houden, je eigent het jezelf toe. Er is bij verduistering dus geen sprake van een diefstal (een misdrijf), want je had het goed al (geleend of gehuurd).

Een voorbeeld dat het wat praktischer weergeeft: je huurt een auto op vakantie, dan heb je het goed onder je. Je moet de auto eigenlijk weer terugbrengen, maar besluit de auto te houden en hem ook niet meer terug te gaan brengen. Je blijft de auto houden en wil hem ook daadwerkelijk voor jezelf blijven houden.

Bij diefstal heb je het goed nog niet, je neemt het van een ander weg. Bij het voorbeeld van de auto zou je de auto dan rechtstreeks uit de winkel stelen, de auto is dan in bezit van de winkelier.Straf voor verduistering

Voor verduistering kan de rechter maximaal drie jaar gevangenisstraf opleggen of een geldboete. Daarnaast kan de rechter ook een bijkomende straf opleggen, waarbij hij u uit bepaalde rechten ontzet. De rechter bepaalt dan dat u bepaalde beroepen niet meer mag beoefenen (advocaat, bewindvoerder, leger, bepaalde ambten).

 

Strafverzwarende omstandigheden

Het strafrecht kent enkele omstandigheden waardoor de maximale straf voor verduistering verhoogd kan worden, enkele omstandigheden zijn:

 • Verduistering uit hoofde van zijn beroep
 • Verduistering met het oogmerk een terroristisch misdrijf voor te bereiden
 • Verduistering door iemand die het goed uit noodzaak in bewaring heeft (bijvoorbeeld een curator of executeurs van nalatenschap).

 

Recidive

Recidive betekent dat er meerdere malen iets verduisterd is. Recidive van verduistering kan op 2 manieren strafverzwarend zijn:

 1. Er is meerdere malen iets verduisterd
 2. Iemand is eerder veroordeeld voor verduistering en pleegt weer hetzelfde strafbare feit.

Bij recidive is van belang dat er enige tijd tussen de verschillende strafbare feiten zit. De strafbare feiten mogen namelijk niet gezien worden als een voortgezette handeling, dus dat alle strafbare feiten samen één strafbaar feit vormen. Indien er sprake is van recidive dan kan de maximumstraf met 1/3 worden verhoogd.

 

Poging tot verduistering

Indien iemand een poging tot verduistering doet, maar dit uiteindelijk niet lukt of doorgaat, dan kan je veroordeeld worden voor poging tot verduistering. Hierbij is wel van belang dat er al daadwerkelijk is begonnen met de verduistering. De verduistering gaat niet door of mislukt, omdat bijvoorbeeld de politie voor de deur staat.

 

TOM-zitting in Breda voor verduistering

De Officier van Justitie kan bij een verduisteringsstrafzaak een TOM-zitting voorstellen. Tijdens deze zitting heeft u een gesprek met de Officier van Justitie en krijgt u een transactie. Dat is een voorstel voor het betalen van een boete. Als u deze boete betaalt dan is uw zaak daarmee afgerond. Indien u deze transactie accepteert is de zaak gesloten en heeft u wel een aantekening op uw justitiële documentatie, ook wel strafblad genoemd. Als u een transactie krijgt aangeboden neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Zij geven u advies en bespreken met u andere mogelijkheden.

 

Strafbeschikking voor verduisteringsstrafzaak

De Officier van Justitie kan er ook voor kiezen om u uit te nodigen voor een OM-zitting. Met een OM-zitting kan de officier u een strafbeschikking aanbieden. Deze strafbeschikking kan bestaan uit een geldboete of werkstraf. Krijgt u een strafbeschikking aangeboden? Neem dan contact op met een van onze advocaten! De strafbeschikking wordt namelijk opgelegd door de Officier van Justitie en er heeft dus geen rechter naar uw zaak gekeken en een oordeel over gegeven. Onze advocaten geven u advies over de strafbeschikking en als u deze niet accepteert pleiten wij voor een zo laag mogelijke straf voor u.

 

Advocaat in Breda voor verduistering

Wanneer u verdacht wordt van verduistering is het verstandig om direct contact op te nemen met onze advocaten. Het kan namelijk zo zijn dat er persoonlijke omstandigheden zijn die een belangrijke rol spelen, waardoor wij kunnen pleiten voor een zo laag mogelijke straf of wellicht is een vrijspraak mogelijk. Of misschien is er wel sprake van een misverstand? Wij gaan met u in gesprek om een zo laag mogelijke straf of vrijspraak te bereiken.   

Wij hebben enkele gegevens nodig om contact op te nemen


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.
Het eerste gesprek is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Ervaring van onze klanten

Gemiddelde score

★★★★★ ☆☆☆☆☆ (141 beoordelingen)
 • Ik ben heel blij dat ik deze advocaat heb genomen ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  Ramona D.
 • Mede door zijn optreden, heeft de heer S.arts bewezen dat hij een ervaren advocaat is ... Lees meer
  ★★★★★ ☆☆☆☆☆
  Jeremy K.
meer beoordelingen